Akıllı Teknolojilerle Geleceğin Tarımını Tasarlıyorum

Turgutlu BİLSEM

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

"Ülke olarak gelişmek için, teknolojiyi sadece tüketen değil; üretmeyi, güncel sorunlarına uyarlayabilmeyi bilen iş gücüne ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Çünkü geleceğe teknoloji üreten ülkeler şekil verecek.

Akıllı teknolojileri tarımsal problemlerin çözümünde kullanmayı öğrenmek için tüm gençlerimizi projemize bekliyoruz."

Projenin Amacı

Sanayi 4.0 ile birlikte, geleceğin işgücünün sahip olması gereken nitelikler değişti. Gençlerimizi 21.yy becerilerini edindirmemiz gerekiyor. Bu becerilerden biri olan bilgi işlemsel düşünme becerisi kodlama öğretimi ile verilebiliyor. Zaten kodlama öğretimi tüm ülkelerde hızla yaygınlaştı.

Geleceğin işgücü olan gençlerden yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ortaya koyarak teknolojiyi yaşamla ilişkilendirebilmeleri bekleniyor. Bu projede gençlerimizi robotik teknolojilerle tanıştırıyoruz. Etkinlik dönemi sonunda ise gençlerimiz daha verimli ve çevreye duyarlı bir tarım için akıllı tarım uygulamaları geliştirebilecekler.

Etkinlik Programı

Pazartesi - 16.08.2021

* Oryantasyon ve Tanışma Etkinlikleri
* Tarımda Dijital Dönüşüm
* Akıllı Teknolojiler Tarımın Neresinde?
* Zeytinyağımın Tadına, Toprağımın Farkına Varıyorum

Salı - 17.08.2021

* Yapay Zeka Atölyesi
* Peki Ne Öğrendim? Kahoot ile Ölçelim
* Kodlarla Sanat: Fraktal Çizimi
* Sağlıklı Tarlam Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi
* Tasarımda 3. Boyut: 3D Tasarım Atölyesi

Çarşamba - 18.08.2021

* İHA Destekli Teknotarım Uygulamaları
* Üzüm Bağında İHA: İHA'larla Uygulama
* Napalyon Ne Demiş: Drama
* Geçmişte Hazine Avı: Oryantring

Perşembe - 19.08.2021

* Elektrik Devresinde Ben: Drama
* Teknoloji ile Tarımda Akıllı Çözümler Üretiyorum: Arduino Atölyesi-1
* Teknoloji ile Tarımda Akıllı Çözümler Üretiyorum: Arduino Atölyesi-2
* Teknoloji ile Tarımda Akıllı Çözümler Üretiyorum: Arduino Atölyesi-3

Cuma - 20.08.2021

* Genç Beyinlerden Akıllı Tarım Uygulamaları Sergisi
* Aklımda Kalanlar Kelime Bulutunda
* Sertifika Töreni
* Kapanış

Projeye Kimler Başvurabilir?

Manisa Turgutlu ilçesinde lise 9. sınıfta öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler projemizin katılımcısı olabilir. Başvuruların kabulünde devlet okullarına ve dezavantajlı bölgelere öncelik verilecektir.

Projemizde rehber olarak yer almak isteyen eğitmenlerimiz ise tüm Türkiye'den başvurabilirler.

Öğrenci Başvuru

Rehber Başvuru

Öğrenci Günlüğü

1. Gün

Lütfen 1. Gün Öğrenci Günlüğünü Doldurmak İçin Tıklayınız

Öğrenci Günlüğü

2. Gün

Lütfen 2. Gün Öğrenci Günlüğünü Doldurmak İçin Tıklayınız

Öğrenci Günlüğü

3. Gün

Lütfen 3. Gün Öğrenci Günlüğünü Doldurmak İçin Tıklayınız

Öğrenci Günlüğü

4. Gün

Lütfen 4. Gün Öğrenci Günlüğünü Doldurmak İçin Tıklayınız

Öğrenci Günlüğü

5. Gün

Lütfen 5. Gün Öğrenci Günlüğünü Doldurmak İçin Tıklayınız

Aklımda Kalanlar

Kelime Bulutunda

Lütfen Kapanış Etkinliğimiz İçin Tıklayınız

Proje Ekibi

Uzm. Figen EĞİN

Proje Yürütücüsü
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezinde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesine sahiptir. Kodlama öğretiminin daha etkili bir şekilde yapılabilmesi için uygulanabilecek öğretim yöntemleri üzerine araştırmalarına devam etmektedir. Teknofest ve Tübitak Araştırma Projelerinde danışmanlık yapmakta, Erasmus ve eTwinning projeleri yürütmektedir. Kodlama öğretimine yönelik yürüttüğü eTwinning projelerinden Avrupa Kalite Etiketi ödülleri almıştır. Çalışmaları nedeniyle Manisa Valiliği tarafından iki kez, Turgutlu Kaymakamlığı tarafından yine iki kez başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ATMAN USLU

Proje Uzmanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesinden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalından almıştır. Başlıca araştırma alanları Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve sürecin planlanmasına yönelik ders tasarımlarıdır.

Doç. Dr. Aytuğ ONAN

Proje Uzmanı
Bilgisayar mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında makine öğrenmesi, yapay zekâ, veri bilimi yer almaktadır. Bu alanlarda metin sınıflandırma ve doğal dil işleme problemleri üzerinde uygulanması üzerine uluslararası ve ulusal hakemli dergi makaleleri bulunmaktadır. Dr. ONAN, İKÇÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenen Türkçe metin madenciliği ile ilgili bir projede yürütücü, TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği kapsamında desteklenen bir veri bilimi projesinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Dr. ONAN, Veri Bilimi (Python), Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler vermektedir.

Öğretim Üyesi Dr. Emin BORANDAĞ

Proje Uzmanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilgisayar mühendisliği alanında sırasıyla 2003 ve 2006 yıllarında lisans ve yüksek lisans derecesi almıştır. 2011 yılında Trakya Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği alanında doktora derecesi almıştır. Doktora tez konusu, yazılım sınama ve doğrulamadır. Artificial Intelligence Education for Children isimli Erasmus+ projesinde araştırmacı olarak görev yapmaktadır; ayrıca 4 farkı tamamlanan Bilimsel Arastırma Projesinde, yürütücü ya da araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları yazılım testi, yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri madenciliğidir.

Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt KARAÇOR

Proje Uzmanı
Elektrik Eğitimi Ana Bilim Dalından doktora derecesine sahiptir. Temel Elektrik Eğitimi ve Otomasyon Sistemleri Eğitimi alanında Eğitim Modellerinin geliştirilmesi ile ilgili proje çalışmalarında Yürütücü ve Araştırmacı olarak görev almıştır. Adı geçen alanlarda çeşitli yayınlara sahiptir. 2019 yılında düzenlenen Teknofest’de Sualtı Robotu yarışma kategorisinde 10. 2020 yılında düzenlenen Teknofest’de Akıllı Tarım Uygulamaları yarışma kategorisinde ise 14. Sıralamaları kazanan ekiplere danışmanlık görevini yapmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta olup aynı zamanda Kontrol Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Uzm. Gökben TURGUT

Proje Uzmanı
Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamlayarak, yine aynı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. Çeşitli BAP, Tübitak ve Avrupa Birliği Projelerinde çalışmalar yürütmüş ve eğitimler düzenlemiştir. Yüksek Lisans tez konusu olan Dijital Hikaye Anlatımı ve Mobil Programlama/Öğrenme konularında çeşitli araştırmalar yapmış ve indeksli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Apple Store'da ve Google Play Store'da okul öncesi çocuklar için 2 adet, 7-14 yaş için de 1 adet eğitsel uygulaması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu

Eğitmen
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda mühendis ve araştırmacı olarak çalıştıktan sonra son on beş yıldan bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Tunalıoğlu’nun, Tübitak, Britisch Council, TAGEM ve BAP tarafından finanse edilen yürütücü ve araştırmacı olarak katkı verdiği, çok sayıda araştırma projesi vardır. Gelişen teknolojinin tarım sektöründeki yansımalarına ilişkin olarak Teknokentlerde yürütülen çalışmalara ilişkin araştırmaları vardır. Ayrıca şu anda “Akıllı Tarım Uygulamalarının Sektörel Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezine danışmanlık yapmaktadır. Prof. Dr. Tunalıoğlu’nun gerçekleştireceği etkinlikler, katılımcılarda, tarımsal faaliyetlerin ülke için önemi ve akıllı teknolojilerin bu alanda kullanımına ilişkin farkındalık yaratacaktır. Prof. Dr. Tunalıoğlu, İtalyan ve Alman uzmanlardan Türkiye’de ve farklı ülkelerde zeytinyağı tadım eğitimi almış; STK’lara, okullara, tüketicilere sayısız zeytinyağı tadım etkinliği düzenlemiştir.

Öğretim Üyesi Dr. Cihan ŞAHİN

Eğitmen
1980 İskenderun doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İskenderun’da tamamlamıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği alanında tamamlamıştır. Sırasıyla, Kastamonu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yaptıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları kontrol ve otomasyon teknolojileri, güç elektroniği ve elektrik makinalarıdır.

Hüseyin AKMAN

Eğitmen
2012 Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunudur. Halen Manisa Sarıgöl’de bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2017 yılından bu yana Kodla(Ma)nisa Projesi Sarıgöl koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2019 Yılında Zafer Kalkınma Ajansı Yenilikçi Eğitime Destek Projesi çağrısı kapsamında yazdığı proje ile çok kapsamlı bir Kendin Yap Atölyesi kurulmuştur. Bu kapsamda “Drone Toplama ve Uçuşu, Drone Uçuş Simülasyonu, Drone ile Havadan Video ve Fotoğraf çekimi, Otonom Drone Görevleri Tasarlama, Arazi fotoğraflama, Fotogrametri tekniğiyle Ortofoto çıkarma, Tarımsal ürün analizleri, Drone ile İlaçlama, Drone ile Tohumlama, Hastalık ve Hasat Analizleri” konularında eğitimleri başarı ile tamamlamış ve atölye uygulamalarını öğrencileri ile birlikte gerçekleştirmektedir.

Ruken KAHRAMAN

Eğitmen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında akıllı tarım alanında uzaktan algılama, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle tarımda karşılaşılan sorunlara çözümler üreten Doktar Tarım ve Danışmanlık Şirketinde AR-GE elemanı olarak işe başlamıştır. 2020 yılından bu yana Veri Toplama Ekip Yöneticisi olarak görev yapmaktadır

Projemize

Destek

veren

Kurumlar

Bize Ulaşın

Mesajınız gönderildi. En kısa zamanda size geri döneceğiz
Özür dileriz, mesajınız gönderilirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
Bize Ulaşın
0(236) 313 41 00
Adres
Albayrak Mah. Askeriye Sokak No:10 K:3 Turgutlu/MANİSA
E-posta
akillitarim.tubitak4004@gmail.com